Türkiye - Azerbaycan KUKK Toplantısı İzmir'de Gerçekleştirildi

07.12.2018

Türkiye – Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 6 – 7 Aralık 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıda Türk heyetine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Sayın Mahmut Gürses ve Azerbaycan heyetine Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşıma İdaresi Başkanı Sayın Habib Hasanov başkanlık ederken, UND adına Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Sevim katılım sağladı.

 
KUKK Toplantısında eşya taşımacılığı konularında Türk tarafının talepleri Azerbaycan heyeti ile paylaşılmış olup ilk olarak, 2019 yılı geçiş belgesi kotaları teati edildi. Buna göre, 2019 yılı için 35.000 adet olan ikili ve transit belge kotasına ilave olarak yıl içerisinde 3.000 adet ikili ve transit belge temin edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.
 
Türk tarafı ayrıca, Türk araçlarının Azerbaycan’da ödenen geçiş ücretlerinin yüksekliği ve düşürülmesi yönündeki talepleri, ADR’li yüklerin taşınmasında Türk araçlarından tahsil edilen ücretlerin kaldırılması, Azerbaycan’da 38 ton olarak uygulanan tonaj standardının 40 tona çıkarılması, sınır kapılarında temin edilen sigorta poliçe sürelerinin Türk araçları için yıllık olarak temin edilebilmesine imkan sağlanması ve Hazar güzergâhındaki Ro-Ro maliyetlerinin düşürülmesi ve düzenli seferlerin oluşturulması yönündeki talep ve sorunları iletmiş ve söz konusu sorunların Protokolde yer alması sağlandı.
 

Toplantıda ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında 1992 yılında imzalanan Karayolu Taşımacılık Anlaşmasının yenilenmesi hususu görüşülmüş ve iki ülke arasında iyileştirme sağlanması gereken bir çok konunun yeni anlaşma kapsamına alınabileceği değerlendirilmiş ve konu KUKK Protokolüne derç edildi.