Sigara Transitine Düzenleme

05.12.2018

Ticaret Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre; 08.05.2018 tarih ve 2012/14 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesine aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"5- Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit edilecek sigaralar 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmamakta olup, söz konusu sigaraların transitine, yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarına gönderildiğinin tevsiki ve sigaralar üzerinde gümrüksüz satış mağazalarında satılacağına dair ibarenin bulunması kaydıyla izin verilir.
 
Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden havayolu ile transit edilecek olması durumuna mahsus olmak üzere; transit işlemine izin verilmesi için, taşıyıcı firma tarafından ibraz edilen eşyaya ilişkin fatura ve/veya diğer belgelerle sigaraların yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere transitinin yapıldığının tevsiki yeterlidir."
 
Üyelerimizin bilgilerine duyurulur