Bulgaristan 3. Ülke Geçiş Belgeleri Kullanıma Açıldı

30.11.2018

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize gelen bilgilendirmeye göre; Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 14 üncü maddesi Dağıtım Usulü bölümünün son paragrafı gereğince, Bulgaristan 3. Ülke geçiş belgelerinin 950’si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan'a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilmektedir.

Buna göre, Bulgaristan makamlarından 27.11.2018 tarihinde 2018 yılına ait  ilave 150 adet 3.ülke geçiş  belgesinin temin edildiği ve yılsonuna yaklaşıldığı dikkate alınarak sözkonusu Bulgaristan 3.ülke geçiş belgelerinin atıl kalmaması için herhangi bir taşıma türü ayrımına gidilmeksizin genel kullanıma açılması Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 25 inci maddesi uyarınca uygun  görülmüştür.

Üyelerimizin bilgisine önemle sunulur.