Lojistik Merkezlerin Yönetim, İşletme ve Üstyapı Modellerinin Belirlenmesi Projesi

27.11.2018

Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işbirliği çerçevesinde yürütülen "Lojistik Merkezlerin Yönetim, İşletme ve Üstyapı Modellerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında 30.11.2018 tarihinde düzenlecek çalıştay, TOBB Sosyal Tesislerinde Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür düzeyinde katılımlar ile gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu etkinlikte, dünyada ve Türkiye'de lojistik merkezlere ilişkin yürütülen faaliyetler ve projedeki mevcut durum hakkında bilgi verilecek; lojistik alanındaki kamu ve özel sektör paydaşları odak grup çalışmaları ile biraraya getirilerek, görüş, değerlendirme, deneyim ve beklentileri projeye yansıtılmaya çalışılacaktır. 

Söz konusu etkinliğie katılacak kişilerin, gerekli hazırlıkların yapılabilmesini teminen etkinlik@ecorys.com adresine e-posta ile bilgi vermeleri gerekmektedir. 

Program Akışı

13:30 - 14:00  Kayıt
14:00 - 14:30  Açılış Konuşmaları
14:30 - 15:15  Proje Sunumu
15:15 -  15:30  Ara
15:30 - 16:15  Odak Grup Çalışması
16:15 -  16:30  Ara
16:30 - 17:00  Sonuç Bildirgesi ve Kapanış