Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Ticareti Kolaylaştıracak Tedbirler Ele Alındı

25.11.2018

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Ticaretin Kolaylaştırılması konulu toplantı düzenlendi.
 
Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara başkanlığında yapılan toplantıya, Derneğimiz adına İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke ve UND Gürbulak Gümrük İşletmeleri A.Ş. Müdürü Mahmut Yiğit iştirak ederken, Doğubayazıt Gümrük Müdürü Tuncay Akcan, Gürbulak Gümrük Müdürü Bülent Kınalı, Iğdır Gümrük Müdürü Şeref Yakar, Dilucu Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, Gürbulak ve Dilucu Kaçak İstihbarat Müdürleri Mehmet Selçuk Koç ve Namık Kibar, Gürbulak Tavsiye İşletme Müdürü Murat Erten, Iğdır Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Kamil Arslan, İhracatçılar Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile ithalatçı ve ihracatçı firma temsilcileri diğer katılımcılar oldu.


 

Anılan toplantıda Erman Ereke tarafından Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu çalışmaları, “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve 5 Yıllık Eylem Planı”, Türk taşımacılarının gerek bölgede gerek ise komşu ülkelerde yaşadığı sorunlar hakkında bilgilendirme yapılırken, sektör talepleri ve gerek gümrük idarelerimiz gerek ise Bölge Müdürlüğü olarak gerçekleştirilebilecek iyileştirici tedbirler gerek sınır idarelerimiz gerek ise Bölge Müdürlüğümüz yetkilileri ile paylaşıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ve gerek bölgedeki ticaret erbabının gerek ise taşımacıların yetkili taraflara aktardığı sorunların ele alındığı toplantıda, bölgedeki ticareti ve taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştıracak tedbirler konusunda gerekli çalışmaların başlatılması ve söz konusu toplantının düzenli olarak farklı gümrük idareleri bünyesinde devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.