Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'ne Dair Hatırlatma

23.11.2018

Malumları olduğu üzere, 6 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” ile “Taşıma İşleri Organizatörlüğü” faaliyetinde bulunan/bulunacak firmalar için bir takım düzenlemeler getirilmiştir.
Bu itibarla, gerek Karayolu Taşıma Yönetmeliği gerek ise Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemeler ve uygulamalar ile ilgili hatırlatma yapılma ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bilindiği üzere, Taşıma İşleri Organizatörlüğü 31.12.2018 tarihine kadar R Türü yetki belgesi olarak “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” altında ve 01.01.2019 tarihinden itibaren TİO Belgesi olarak “Taşıma İşleri Yönetmeliği” kapsamında temin edilecektir. Anılan değişiklik doğrultusunda;
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen R1 ve R2 Yetki Belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruyacaktır.
 • 01.01.2019 tarihinden sonra geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 Yetki Belgeleri, TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenilenecektir.
 • 01.01.2019 tarihinden itibaren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Ücreti 150.000 Türk Lirası’dır.
 • 31.12.2018 Tarihine kadar KTY kapsamında R2 Türü Yetki Belgesi alacak L2 yetki belgeli firmalar için belge ücreti 100.000 TL’dir.
 • 31.12.2018 Tarihine kadar KTY kapsamında, C2 Yetki belgesini L2 yetki belgesine dönüştürecek ve R2 Türü Yetki Belgesi alacak firmalar için belge ücreti 130.000 TL’dir.
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi Yenileme Ücreti, ilgili yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’idir.
Diğer yandan, konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü web sayfasında (www.tmkt.gov.tr) yapılan bilgilendirme detayları aşağıdaki gibidir;
 
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin Bakanlığa başvuru süreci başlamış olup, TİO Belgeleri 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.
 • TİO Yetki Belgesi başvuruları, belge yenileme ve dönüştürme işlemleri Bölge Müdürlüklerinden yapılabilmektedir.
 • TİO Yetki Belgesi sahipleri; dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. (Tek Yetki Belgesi)
 • Geçerlilik süresi dolmayan R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini TİO yetki belgesine ücretsiz olarak dönüştürebileceklerdir.
 • Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresi, dönüştürmeye tabi olan R1 ve R2 yetki belgesi geçerlilik süresi kadardır.
 • Geçerlilik süresi dolan DD yetki belgeleri TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenilenir.
 • Geçerlilik süresi dolmayan DD yetki belgesi sahipleri, bu belgelerini TİO yetki belgesine, yetki belgesi ücret farkını ödemek şartıyla, dönüştürebilirler. Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresi, dönüştürmeye tabi olan DD yetki belgesi geçerlilik süresi kadardır.
 • Denizyolu veya havayolu taşımacılığı ile iştigal eden ve TİO Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterenlerin Bakanlıktan yetki belgesi alması esastır.
 • Yetki belgesi ücretleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmalıdır.
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği tam metnine ve TİO yetki belgesine başvuru için talep edilen bilgi ve belgeler ile örnek başvuru dilekçesine www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgi edinilmesi rica olunur.