Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı Görüşe Sunuldu

20.11.2018

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yer alan haber başlığına göre “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı” görüşe sunulmuştur.
 
Taslak Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği’nin, karayolu, demiryolu, denizyolu veya içsuyolu taşıma türlerinden en az ikisinin kullanıldığı taşıma zincirinde gerçekleştirilen kombine yük taşımacılığı faaliyetlerine uygulanacağı belirtilmektedir. Taslak Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde, taşımaların kombine yük taşımacılığı faaliyeti olarak değerlendirilebilmesi için;
 
  • taşımanın karayolu ayağında, yükleme/boşaltma yerinin demiryolu yükleme/boşaltma tesislerinin bulunduğu aktarma/lojistik merkezine veya kombine yük terminaline en fazla 300 km karayolu sürüş mesafesinde yer alması veya
  • taşımanın karayolu ayağında, yükleme/boşaltma yerinin kıyı limanına en fazla 350 km karayolu sürüş mesafesi içerisinde bulunması
  • Taşımanın denizyolu veya demiryolu ayağının en az 300 km. veya üstünde bir mesafede gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
Taslak Yönetmelik, kombine yük terminallerinin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerinde yer alacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yetki belgesi alma zorunluluğu getirmektedir.
 
Yönetmelik ile ayrıca, azami ağırlığı 3,5 tonun üzerinde olan karayolu araçları için (kombine yük terminalleri, lojistik ve demiryolu aktarma merkezleri, kuru limanlar ile kombine taşımacılık koridorları/yol kesimleri üzerinden) Kombine Taşımacılık Sefer Belgesi düzenleneceği, hüküm altına alınmıştır. Sefer başlangıç ve varış noktalarının da belirtileceği, şekli ve ayrıntılı içeriği Bakanlıkça ayrı bir tebliğ ile belirlenecek olan kombine taşımacılık sefer belgesinin Bölge Müdürlüklerince düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Sektörümüz için önem arz edeceği değerlendirilen Taslak yönetmeliğe dair görüş ve önerilerinizin, ekte yer alan ve yönetmelik maddelerini içeren tabloya eklenerek 7 Aralık 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Derneğimize iletilmesi hususunu rica ederiz.

Ek:
 Taslak Yönetmeliğe İlişkin Genel Değerlendirme
 
İlgili formu doldurup lütfen selin.nazli@und.org.tr adresine iletiniz.