10 Ton İstiap Haddi'ne Dikkat!

30.10.2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Derneğimize iletilen bilgilendirmeye göre, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin belge dağıtımın genel şartlarına dair 9. maddesinde "İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez" hükmü yer almaktadır. Araçların istiap hadlerinin kontrolü sırasında izlenecek yöntem hususunda tereddüt hasıl olduğu ve bu durumun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirilerek, geçiş belgesi tahsisi sırasında araçların istiap haddinin kontrolü sırasında izlenecek yöntem ve talep edilecek evraklar hakkında bilgi talep edildiği belirtilmektedir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınmdan alınan bilgiye göre; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Belge Dağıtımının Genel Şartları bölümünün 9. maddesi 5. fıkrası çerçevesinde yapılan geçiş belgesi tahsislerinde taşıtların istiap haddinin kontrolünün taşıt ruhsatları üzerinden yapılarak yürütülmesi gerektiği bildirilmektedir.