Ücretsiz Lojistik Sektöründe Müşteri ve Tedarikçilere Yönelik Algı ve iletişim Yönetimi Semineri

16.10.2018

İletişim nedir? Ne değildir?
 
✓ İletişimin önündeki engeller
 
✓ İletişim Çeşitleri (Sözlü, Yazılı, Sözsüz – Beden Dili)
 
✓ Pozitif iletişim kurma (zararlı kelimelerden arınma, önyargısız iletişim, empatik iletişim)
 
✓ İç sesini değil karşıdakini dinleme (duyma ve dinleme arasındaki fark)
 
✓ Beden dili ve mimiklerin iletişime etkisi
 
✓ Doğru sözcük ve ifade, ses tonu
 
✓ Doğru soru sorabilme
 
✓ Kişilerin iletişim tarzına ve kişiliklerine göre iletişim kurma
 
✓ İletişim kanalları
 
✓ Algı Yönetimi Nedir? İletişim içinde nasıl kullanılmaktadır?
 
✓ Algı Yönetiminde Pozitif Mesaj ve Algıların Oluşturulması
 
✓ Algı Yönetiminde Algı Sürecini Etkileyen Faktörler
 
✓ Algı Yönetiminde Liderde olması gereken özellikler nelerdir? 
Seminer Tarihi : 09.11.2018
     
Seminer Saati : 10:00-12:00
     
Adres : Uluslararası Nakliyeciler Derneği Eğitim Merkezi
Büyükdere Cad. Lati Lokum Sk. No:1 Kat:4Elbir İş Merkezi Mecidiyeköy - ŞİŞLİ / İSTANBUL