Gürcistan'dan Plastik Poşet İthalatı Yasağı

02.10.2018

Tiflis Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Derneğimize gönderilen bilgide; Gürcistan’ın mevzuatını AB mevzuatına uyumlu hale getirmek ve plastik poşetlerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı en aza indirmek amacı ile 1 Ekim 2018'den itibaren, polietilen torbaların üretimi, kullanımı ve ithalatı yasağının devreye girdiği ve ilk olarak 15 mikrondan daha ince plastik ve tek kullanımlık torbalara uygulanacak olan yasağın 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren kalınlığa bakılmaksızın tüm polietilen torbalara uygulanacağı belirtilmektedir.  
 
Yeni mevzuat kapsamında yalnızca geri dönüşümü olan poşetlerin üretim, ithalat ve dağıtımına izin verilecek olup, poşetlerde üretici, torbanın kalınlığı, bileşimi ve “biyolojik olarak parçalanabilir" metninin yer alması gibi bilgilerin gösterilmesi zorunlu kılınmıştır. 
 
Plastik poşet üretimine ve bunların ithalatına devam eden firmalar 500 lari (yaklaşık 200 dolar) 'ye kadar para cezasına çarptırılacaktır. Daha fazla ihlal olması halinde para cezaları 1000 lari (400 dolar)'ye çıkacaktır.
 
Gürcistan’a ve Gürcistan’dan taşıma yapan firmalarımızın bilgisine sunulur.