TRACECA Geçiş Belgelerinin Kullanımı

29.08.2018

TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgelerinin daha verimli kullanılmasını teminen, Gürcistan’a, Romanya'ya ve Ukrayna'ya yapılacak üçüncü ülke taşımalarında TRACECA Geçiş Belgelerinin kullanılması amacıyla 31.08.2018 tarihi itibariyle Hopa Geçiş Belgesi Dağıtım Ofisine 70 adet TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgesi aktarılacaktır. 
 
Bu cihetle, 2018 yılı için Gürcistan'a, Romanya'ya ve Ukrayna'ya yapılacak üçüncü ülke taşımalarında kullanılmak üzere TRACECA Geçiş Belgesi talep edilebilecektir.

Üyelerimizin dikkatine sunulur.