Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

29.05.2018

29.05.2018 tarih ve 30345 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği ile, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 Seri Numaralı “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde” değişikliğe gidilmiştir.
 
Anılan Tebliğe ulaşmak için
TIKLAYINIZ!