Geriye Dönük Sigorta Prim Teşviklerinden Yararlanma Son Başvuru Tarihi 01 Haziran 2018

11.05.2018

Geriye Dönük Sigorta Prim Teşviklerinden Yararlanma Son Başvuru Tarihi 01 Haziran 2018
Fırsatı kaçırmayın, geçmişe dönük teşvik imkanlarından yararlanın, prim maliyetlerinizi düşürün!
 

Çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içeren 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetenin 27 Mart 2018 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
İş ve sosyal güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler içeren 7103 Sayılı Kanun’da, sigorta prim teşviklerinden geçmişe dönük olarak faydalanılabilmesine yönelik düzenlemeye yer verilmiştir.
 
Söz konusu düzenleme ile,
 
* Talep edilen dönemlerde ilgili teşvikin tüm şartlarının sağlanmış olması kaydıyla, bugüne kadar sigorta prim teşviklerinden hiç yararlanmamış işverenler veya geçmişe dönük yararlandığı sigorta prim teşvikini diğer bir prim teşviki ile değiştirmek isteyen işverenler bu kapsamda SGK’ ya başvuru yapabileceklerdir.
 
*  Geçmişe dönük bu haktan yararlanmak isteyen işverenlerin Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Kanun maddesinin yürürlük tarihinin 01 Nisan 2018 olması nedeniyle son başvuru tarihi 01 Haziran 2018’dir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
 
Geçmişe dönük teşvikler ile ilgili UND üyelerinin yararlanabileceği SGK teşvikleri ve İş ve Sosyal Güvenlik alanında danışmanlık hizmeti alabileceği BDO-Denet Mali Müşavirlik Şirketi ile irtibata geçebilirsiniz. 

 
 
 
 İletişim :
Dr. CAHİT EVCİL
Partner / Social Security and Labour Law
cahit.evcil@bdo.com.tr

BDO Turkey
Eski Büyükdere Caddesi No:14
Park Plaza Kat:4 Maslak
34398 Sarıyer/İstanbul
Turkey
Office +90 212 365 62 00
Fax +90 212 365 62 02
www.bdo.com.tr