Kesin İhraç Kapsamında Taşımacılık Yapan Çekicilere Geçiş Belgesi Tahsisi

03.05.2018

Kesin ihraç kapsamında yurtdışına gönderilen yarı römork/römork/iş makinesi ve benzeri taşıtların,  firmaların yetki  belgelerinde kayıtlı çekiciler ile çekilmek suretiyle Yunanistan’a, Bulgaristan’a, Gürcistan’a veya bu ülkeler üzerinden bahse konu taşımaları yapacak çekiciler için firmaların talep etmeleri halinde Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde söz konusu ülkelerin öncelikle ücretli olmak üzere ikili ve transit geçiş belgelerinin tahsis edilmesi hususu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca uygun görülmüştür.