Kazakistan Geçiş Belgelerinin Dağıtımında Değişiklik

03.05.2018

Bilindiği üzere, Geçiş belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 18’nci maddesinin Dağıtım Usulü bölümü birinci fıkrası, “Kazakistan tek tip geçiş belgeleri, yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalar ile parsiyel taşımalara tahsis edilir…” hükmüne amirdir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına intikal eden firma müracaatlarında Kırgızistan’da veya Özbekistan’da dönüş yükü sorunu yaşayan firmaların dönüş yükünü Kazakistan’dan alabilmek için tektip geçiş belgesi talebinde bulundukları, bu kapsamda söz konusu geçiş belgelerinin kullanımına ilişkin yapılan incelemede, kotası 8.000 adet olan ve sene başında birinci dönem olarak temin edilen 4.000 adet Kazakistan tektip geçiş belgesinden 03.05.2018 tarihi itibarıyla 1.330 adet geçiş belgesinin dağıtıldığı, halihazırda 2.670 adet geçiş belgesi mevcudu bulunduğu tespit edilmiştir.

Buna göre, halihazırda Kazakistan tektip geçiş belgelerinin kullanım oranları dikkate alınarak, söz konusu tektip geçiş belgelerinden 200 adedinin firmaların talep etmeleri ve Kazakistan hakkediş belgelerinden mahsup edilmesi kaydıyla dönüş yükü taşımaları için Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde kullanıma açılması mezkur Yönerge’nin 25’inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Üyelerimizin dikkatine sunulur.