Slovenya Geçiş Belgelerinde Yeni Düzenleme

02.05.2018

Bilindiği üzere, Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Ülkelerden temin edilen geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemleri, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesince yürütülmektedir.

Ülkemiz ile Slovenya arasında 7 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı protokolü gereğince, Ro-La ile gerçekleştirilen her 3 sefer için Türk nakliyecilere 2 bonus izni verileceği, bu yeni bonus izin belgesi sisteminin Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, 2017 yılından itibaren, yılın son çeyreğinde Türk tarafına Ro-La kullanımı nedeniyle verilen bonus izin belgelerinin, bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar geçerli olacağı hususlarında mutabık kalınmıştır.

Diğer yandan Türk taşımacılarınca kullanılmak üzere 2017 yılı için temin edilen 31.008 transit geçiş belgesinden 9.743 adet kaldığı, söz konusu Protokol gereğince ödül sisteminin 2'ye bir olduğu 3'e iki oranına çıkarıldığı, bu kapsamda Slovenya makamlarından temin edilecek kota ve ödül transit geçiş belgelerinin yıl  içerisinde  gerçekleştirilen taşımalarımızda yeterli olacağı değerlendirilmektedir.

Bu cihetle, söz konusu geçiş belgelerinin dağıtım usulleri yeniden belirlenerek Slovenya transit geçiş belgelerinin;
  • Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile
Düzenlenen iade edilecek ülke geçiş belgelerine alınması,
  • 3.ülke dışındaki Slovenya geçiş belgelerinin Slovenya 'yı transit geçerek  yapılan taşımalara tahsis edilmesi,
  • Slovenya tren hattım kıllanan taşımacılara, 3 tek yönde kullanımı karşılığında ödül kapsamında iki adet Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmesi
  • Slovenya'ya yük götürerek dönüş yükünü başka ülkelerden alacak taşıtlar ile boş çıkış yapacak taşıtların varsa ödül haklarından Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmesi  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızca uygun görülmüştür.