Türkiye Lojistik Master Planı 2.Çalıştay'ı Ankara'da Yapıldı

18.04.2018

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri ve 2035-2050 hedef yılları projeksiyonlarını kapsayacak ve ulaştırma-lojistik projeleri için temel ilke ve politikaları belirleyecek olan “Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP)” Çalıştayı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
 
Kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, “Lojistik Faaliyet Alanı Yer Seçimi Kısıtlarının Belirlenmesi, uluslararası lojistik faaliyetlerinde Türkiye’nin etkin rol alma seçeneklerinin değerlendirilmesi, ulaştırma modeli ile lojistik modelin bütünleştirilmesi ve lojistik modelin bileşenleri ve mekânsal değerlendirme” konuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 
Çalıştay’a Derneğimizi temsilen UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Sevim ve Koordinatör Necla Albayrak katılım sağlamıştır.