UND - Afrika Sınır Ötesi Karayolu Taşımacılığı Ajansı ile İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

13.04.2018

UND ile Afrika Sınır Ötesi Karayolu Taşımacılığı Ajansı yetkilileri arasında 13.04.2018 tarihinde istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; Afrika kıtasında ve özelde Güney Afrika’da  (Sahra altı Afrikası) karayolu geçiş sistemlerinin iyileştirilmesi, Afrika’nın diğer ülkelerle ticaretini kolaylaştıracak şekilde taşımacılık düzenlemelerinin revize edilmesi, bu konuda farklı ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alınmıştır.
 
Afrika Sınır Ötesi Karayolu Taşımacılığı Yetkilisi Mr. Sipho Khualo, ülkelerindeki taşımacılık sisteminin daha ileri teknolojiyle işleyecek hale getirilmesi, taşımacılık koşullarının bölge ticaretinin artmasına yardımcı olması, farklı ülkelerle iletişim ve entegrasyonun arttırılması, daha efektif bir sistem kurulması için çalıştıklarını söylemiş, bu konuda UND ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak istediklerini belirtmiştir.

 

Afrika’dan gelen heyet, Türk taşımacılığının genel durumu hakkında bilgilendirilmiştir. Türk sınır kapılarında yaşanan bekleme sürelerinin uzunluğu, personel yetersizliğinden kaynaklı sorunlar, sınır geçiş problemleri, sınırda yaşanan sorunları gibi konular anlatılmıştır.
 
Türkiye’de taşımacılık sektöründe aksayan yönler olmakla birlikte ülkeye giriş çıkışların düzenli şekilde takip edildiği, düzgün işleyen bir bilgilendirme sisteminin olduğu, Kabotaj Kanunu, 2018 yılı sonunda TMS’in (Transport Monitoring System) yürürlüğe konulması çalışmalarının devam ettiği, ülkede istikrarlı bir ortam olduğu belirtilmiştir. Kapıkule, Habur, Sarp, Gürbulak sınır kapılarından geçen araç sayıları ve yaşanan sorunlar detaylı olarak anlatılmıştır.
 
UND olarak; Afrika’da bulunan önemli limanlar, geçiş noktaları, yol güzergahları hakkında bilgiler edinilmiştir. Karşılıklı ticaretin artması durumunda Türkiye’den Afrika’ya (deri eşyalar, el halıları, yiyecek maddeleri vs) ve Afrika’dan Türkiye’ye (değerli madenler, pırlanta vs) satılabilecek ticari mallar üzerinde durulmuştur. Afrika Heyeti; kendi bölgelerinin ticari taşımacılık için güvenli olduğunu, taşımacılık yapan araçlarının günümüz teknolojisine uygun araçlar olduğunu belirtmiş ve iki tarafın ticaret hacminin ve taşımacılığının artmasının taraflara fayda sağlayacağının altını çizmiştir.
 
Toplantıda Türkiye ve Güney Afrika’da taşımacılıkla ilgili yaşanan sorunlar ve gelişmeler üzerinde durmanın yanında farklı bölgelerde ve ülkelerde yaşanan gelişmelere de yer verilmiştir. 
 
UND olarak;  başarılı bir taşımacılık sağlanması için sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşılması gerektiği, entegre edilmiş sınır kontrol yöntemlerinin önemi, Tek Pencere (Single Window) sisteminin işleyişi ve faydaları üzerinde durulmuştur.

UND özellikle Sahra Altı Afrika Ülkeleri arasında büyük öneme sahip olan Güney Afrika ile Türkiye arasında Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının imzalanması konusunda Güney Afrika makamlarından destek talep etmiştir. Güney Afrika heyeti de aynı fikirde olduğunu belirterek destek sözü vermiştir. Yapılacak etkinlikler ve ilgili görüşmelerin sürdürülmesi, tarafların iletişiminin devam etmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Toplantıya; UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Erman Ereke, UND İcra Kurulu Üyesi Alpdoğan Kahraman, Operasyon ve Analiz Uzmanı Berkalp Kaya, Avrupa Ülkeleri Uzmanı Ayşegül Ketenci, Afrika Sınır Ötesi Karayolu Taşımacılığı Ajansı Yetkilileri Sipho Khumalo (Genel Müdür), Etiyel Chibira (Araştırma Yöneticisi), Sindi Mazibuko (İzleme ve Değerlendirme Yöneticisi), Tracy Naik (Uluslararası İlişkiler Yöneticisi)