İngiltere'de Tatbikat Nedeniyle Yol ve Tüneller Kapatılacaktır

09.04.2018

21 Nisan 2018 Cumartesi günü Holmesdale’de iki tünelde planlı bir acil durum tatbikatı gerçekleştirilecektir. Bu durum M25'in 25 ve 27 numaralı kavşakların her iki yönde tam olarak kapatılmasına sebep olacaktır.

Bu acil durum tatbikatının  amacı:
• Planlanan cevap stratejilerinin tüneldeki bir olayda test edilmesidir
• Acil servis ve tünel operatörlerinin bir araya getirilmesidir
• Tüm tarafları sistemlere ve acil durumlara cevap vermeye alıştırmasıdır

Acil durum tatbikatının güvenli bir şekilde yapılmasını ve kalabalığın en aza indirilebilmesini sağlamak için, tatbikat 21 Nisan Cumartesi günü 22:00 ve 22 Nisan Pazar günleri 06:00 saatleri arasında gece gerçekleşecektir. Bu süre zarfında, M25'in her iki yönde de tamamen kapanması sağlanacaktır.

Saat yönünde olan yol, 25 ve 26 numaralı kavşaklarda giriş kayma yolları da dahil olmak üzere kavşak 25 (A10 Enfield) kavşağından 27 (M11) 'e kadar kapatılacaktır. İşaretli saptırma rotası, 25 nolu bağlantı noktasından, A106 güney yolu, A406 doğu yolu, M11'e kuzey yolu  yönünde, M25 kavşağında 27 yeniden birleştirilecek şekilde olacaktır.

Saat yönünün tersine giden yol, M11'den gelen bağlantı yolları ve kavşak 26'daki giriş kayma yolu da dahil olmak üzere kavşak 27'den (M11) bağlantı 25'e (A10 Enfield) kadar kapalı olacaktır. İmzalı saptırma rotası şöyle olacaktır: 27'den M11 güney yolu, A406 batı yolu, A10 kuzeyden 25 numaralı kavşakta M25'i  yeniden birleştirmek için yol.

Üyelerimizin bilgisine sunulur