İtalya Ödül Geçiş Belgeleri

09.04.2018

Bilindiği üzere, 07-08 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Türkiye - İtalya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı sonucunda imzalanan Protokol gereği, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren üçer aylık dönemlerde Türk plakalı yan römorklarının, İtalyan çekicilerle çekilmek suretiyle toplamda (gidiş-dönüş) her bir sefer için en az 50 km’lik mesafeyi içeren 2 adet römork çektirme operasyonların karşılığı, Euro3 ve üstü taşıtlar için 1 adet ikili/transit ödül geçiş belgesinin tarafımıza verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ancak, son dönemde İtalya makamları ile yapılan yazışmalarda, firmalarımız tarafından gerçekleştirilen römork çektirme operasyonlarına ilişkin ödül belge taleplerimizin bir kısmının "römork çektirme operasyonlarının İtalya plakalı çekicilerle gerçekleştirilmediği, çektirme operasyonunun 50 km. ‘den az olduğu" gerekçeleri ile İtalya tarafından karşılanmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre, Derneğimiz gönderilen ve firmalarımızın İtalya /Trieste Limanında Türk plakalı yan römork/römorklarını İtalya plakalı çekicilerle çektirmek suretiyle gerçekleştirdikleri çektirme operasyonlarına ilişkin faturalar ile listelere gidiş-dönüş km bilgisinin ve çekici taşıt milliyetinin eklenmesi durumunda sorunların en aza indirgenmesi mümkün olacaktır.