Rusya'da TIR Karnesi Kapsamındaki Taşımalara ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerine Yapılan Transit Taşımalara Dikkat

03.04.2018

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından tarafımzıa iletilen bilgilendirmeye göre; Rusya Federasyonu sınırlarında TIR sisteminin kullanımına ilişkin uzun süreli uygulanan kısıtlamalardan sonra, 14 Aralık 2015 tarihinde yeni uygulama ile Avrasya Ekonomik Birliği topraklarına mal ithalatı için 45 sınır geçiş noktası kurulduğu hatırlatılmakta olup, söz konusu 45 sınır kapısını içeren listenin taşıyıcılar tarafından talep edilen tüm noktaları içermemesi nedeniyle IRU ile Rusya Kefil Kuruluşu ASMAP'ın sınır geçiş noktalarını geliştirmek için çalıştığı belirtilmektedirler.

Belirtilen işbirliğinin sonucu olarak Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı'nın 14 Mart 2018 tarihinde 2568 nolu Rusya Federal Gümrük İdaresi kuralının değiştirildiği ve TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalar için üç adet ilave sınır noktasının daha kullanabileceği duyurulmaktadır.

Duyurulan üç ilave sınır kapılarına ilişkin bilgiler şöyledir; 

 - Nekhoteevka (Rusya-Ukrayna sınırı)
 - Troebortnoye (Rusya-Ukrayna sınırı)
 - Brusnichnoe (Rusya-Finlandiya sınırı)

14 Nisan 2018 tarihinden itibaren; Nakliyecilerimizin Rusya üzerinden transit geçerek Avrasya Ekonomik Birliği (Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya) Ülkelerine taşıyacağı malların, Avrasya Ekonomik Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki sınır geçiş noktalarının üzerinden,
TIR Karnesi kapsamında 48 sınır geçiş noktasından birinden girmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda, bahsi geçen yeni yasanın 2. Paragraf, 1. alt bendinde TIR Karnelerinin iç gümrük ofislerinde gecikme olmaksızın işlem görmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir. 

İlave edilen sınır kapıları ve TIR Karnesi kapsamındaki taşımalarda herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda gecikmeksizin aşağıdaki form yardımı ile tarafımıza bilgi ve belgeye dayalı bildirim yapılmasını önemle rica ederiz.