Gümrük Kanunu'nda Değişiklik

12.03.2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 sayılı Kanun 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Kanun kapsamında, Gümrük Kanunu’nda değişikliğe gidilmiş ve deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticilerine, Bakanlık tarafından belirlenecek gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücreti ve benzeri masraflara uyma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu bedellere uyulmaması halinde ise uygulanacak ceza tutarı Gümrük Kanununa derç edilmiştir.
 
Gümrük Kanunu’na eklenen maddeler aşağıda yer almaktadır;
 
218. Madde:
3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığının teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücreti ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. Bakanlık tarafından azami bedeller belirlenirken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınır.
 
241. Madde:
7. Bu Kanunun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk Lirası usulsüzlük cezası uygulanır.

Genelge İçin TIKLAYIN