Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Strateji ve Eylem Planı Çalışmaları Başlıyor

09.03.2018

Ticaretin kolaylaştırılması alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ve özel sektör arasında işbirliğini öngören Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 3. Genel Kurul toplantısı, 8 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü DİLEMRE eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kurul üyesi 18 kurum ve kuruluşun üst düzey yöneticileri ve bürokratları hazır bulunurken, UND adına Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Bahaddin Karakuş, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Erman Ereke ve Koordinatör Nejla Albayrak katılım sağlamıştır.
 
Genel Kurul’da, Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve 5 Yıllık Eylem Planı görüşüldü ve kabul edildi. Kabul edilen ve Genel Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Strateji ve Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar için belirlenen ana hedefler şu şekilde oldu;
 
  • Dış ticaret prosedürlerinin gerektirdiği bilgi ve belgeler; doğru, güncel, yeterli, hızlı, açık, anlaşılır, mümkün olduğu ölçüde işlenebilir ve kolay erişilebilir bir şekilde yayımlanacak.
  • Yeni mevzuat oluşturulması veya değiştirilmesi sürecinde ticaret erbabı ve ilgili diğer kesimlerin görüşlerinin alınması ve mevzuat değişikliklerinin duyurulması konusunda düzenli işleyen bir mekanizma tesis edilecek.
  • Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ve sınır idareleri tarafından talep edilen belgeler, formaliteler, ücret ve harçlar yeniden değerlendirilerek, şeffaflık ve ölçülülük sağlanacak; bunların sayıları, işlem süreleri ve maliyetleri azaltılacak.
  • Gümrüklü sahaların alt yapısı iyileştirilecek ve gümrüklü sahalarda sınır idareleri tarafından yapılacak işlem ve kontrollerin etkin ve yeknesak bir şekilde yapılması sağlanacak.
  • Dış ticaret işlemlerinde kırmızı hat oranları kontrol ve kolaylaştırma dengesini sağlayacak seviyelere düşürülecek.
  • Diğer ülkeler üzerinden yapılan geçişlerde transit serbestisi tam olarak sağlanması için çaba gösterilecek.
  • Eşyanın ithalat, ihracat ve transitinde sınır geçiş işlemlerinin basitleştirilmesi sağlanacak ve bu amaçla ilgili tüm sınır idarelerinin faaliyetleri koordine edilecek.
  • Ticaret erbabının gelişmiş ülkelerdeki firmalar ile eşit şartlarda uluslararası rekabet gücüne erişmesi için iyileştirmeler yapılacak.
 
3 Aralık 2016/27 tarih ve sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlama amacını taşımakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında ilgili kamu kurumları ve özel sektör çatı kuruluşları dahil olmak üzere 18 üyeye sahiptir. Ülkemizin ticaretin kolaylaştırılması politikasının oluşturulmasında etkin bir şekilde çalışan Kurul, kamu-özel sektör işbirliğinin en etkin örnekleri arasında yer almaktadır.