Gürcistan Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi WEB Sayfası Üzerinden Düzenlenebiliyor!

02.03.2018

Bilindiği üzere Gürcistan, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Zorunlu Trafik Sigortası Uygulamasına başlamıştır. Söz konusu tarih itibariyle taşımacılarımız sigorta poliçesi temin edebilmek için sınır kapılarında bekleme ve alt yapı eksiklikleri nedeniyle bir takım sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulması amacıyla Derneğimiz tarafından ilgili resmi kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.
 
Bahse konu alt yapı sorunları giderilinceye kadar taşımacılarımızın söz konusu poliçeleri www.tpl.ge web sayfası üzerinden temin etmeleri ve internet üzerinden kesilen poliçelerin bir örneğini sürücülerine vermeleri önem arz etmektedir.
 
Hali hazırda yolda olan araçlar için de web sayfası üzerinden poliçe düzenlenebilmektedir. Web sayfası üzerinden düzenlenen poliçeler direkt olarak Gürcistan sistemlerinden görüntülenebilmektedir.

www.tpl.ge sayfasının kullanım kılavuzu için  aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız. 

Kullanım Kılavuzu


Karayolu Trafik Kazası Sırasında Alınması Gereken Tedbirler

Karayolu trafik kazası sırasında, Araç sahibi (şoför), derhal İçişleri Bakanlığı Kamu Hukuku Hukuk Biriminin acil hat “112” numarasından ve “Zorunlu Sigorta Merkezi”nin acil hat (+995 32) 2 301 111 numarasından bilgilendirmekle yükümlüdür. Kendisinin ya da yaralının bir tıbbi kuruma gönderilmesi için acil bir gereklilik yoksa kazanın olduğu yerde kalıp yetkili kişiyi beklemelidir.