Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adreslerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bildirilmesi

27.02.2018

Bilindiği üzere Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile fiziksel ortamda yapılan bildirimlerin ve yazışmaların elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

19/01/2013 tarihli 28533 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile fiziksel ortamda yapılan bildirimlerin ve yazışmaların elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin entegrasyon ve koordinasyon çalışmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir, Bu kapsamda Bakanlığımızca, Derneğimiz üyesi firmalara ait KEP adreslerine gereksinim duyulmaktadır. 

Kep adresini Derneğimize bildirmeyen Üyelerimizin aşağıdaki form yardımı ile Derneğimize Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini ivedilikle bildirmelerini Gümrük Bakanlığı tarafından yapılacak bilgilendirmeleri kaçırmamaları adına önemle rica ederiz.