Yeni Avrasya Gümrük Birliği Kanunu Hakkında

23.02.2018

Rus Muadil Dernekten alınan bilgiye göre Avrasya Ekonomik Birliği (Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan) içinde gümrük kanunlarını belirleyen yeni Gümrük Kanunu yürürlüğe girmiştir.
 
Orijinal yasa ilişikte sunulmakla birlikte, özellikle Gümrük ve Ulaştırma Kanunları arasında uyuşmazlığa ve birçok Türk taşımacısının ceza almasına sebep olan, Avrasya Ekonomik Birliği içindeki taşımaları sadece Avrasya Ekonomik Birliği üyesi taşımacıları yapabilir maddesi, yeni gümrük kanunuyla kaldırılmıştır. (Orjinal Kanun için TIKLAYIN)
 
İlgili bölümün çevirisinde Avrasya Ekonomik Birliği içindeki taşımaları 3ncü ülke taşımacıları uygun CEMT veya 3ncü ülke geçiş belgesiyle gerçekleştirebileceği hükmü yeni kanunda bulunmaktadır.
 
İlgili yasanın orijinali ekte bulunmakla birlikte Avrasya Ekonomik Birliği içinde taşıma yapmamıza izin veren orijinal metin aşağıda üyelerimizin dikkatine sunulmaktadır.
 
 
Gümrük Kanunu Madde 275
 
Gayri-resmi tercüme
 
“Uluslararası taşımacılık yapan üçüncü ülke araçları bir Üye Devletin topraklarından başlayarak başka bir Üye Devletin topraklarında sona eren mal, yolcu ve / veya bagajın iç nakliyesi için kullanılabilir; Şunlara göre;
 
Bu tür taşımacılık, Üye Devletlerin karayolu taşımacılığında üçüncü bir tarafla yaptığı uluslararası sözleşmeye göre izin veriyorsa;
 
Bu ulaşım, taşımacı UBAK Konvansiyonuna taraf bir ülkenin taşımacısının UBAK belgesine sahip olması durumunda
 
Orijinal Kanun :
 
“7. Являющиеся транспортными средствами международной перевозки временно ввезенные автомобильные транспортные средства, прицепы, полуприцепы и (или) перевозимые на них контейнеры, могут использоваться для внутренней перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, начинающейся на территории одного государства-члена и заканчивающейся на территории другого государства-члена, в следующих случаях:
1) такая перевозка допускается международными договорами государств-членов с третьей стороной в области автомобильного транспорта;
2) такая перевозка осуществляется в рамках многосторонних квот Европейской конференции министров транспорта и государства-члены, на территориях которых начинается и заканчивается такая перевозка, являются участниками указанной конференции.”