Sırbistan KUKK Toplantısında Tarihi Gelişme

22.02.2018

Türkiye-Sırbistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde Belgrat’ta gerçekleştirildi. Toplantıda ülkemiz heyetine UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İLÇİOĞLU, Sırp Heyetine ise İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı, Karayolları ve Trafik Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Sasa STOJANOVIĆ başkanlık etti.
 
Anılan toplantıda Sırbistan heyetinin 3. Ülke taşımlarının serbestleştirme talepleri Bakanlığımızca kabul görmedi. Ülkemizin uluslararası bir hak olarak talep etmekte olduğu transit taşımaların serbestleştirilmesi hususundaki girişimleri Sırbistan KUKK toplantısının da gündemine damga vurdu. Sırbistan Heyetinin karşılıklı olarak transit taşımalarda serbestleştirmeye yanaşmaması nedeni ile taşımaların serbestleştirilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamadı.
 
Ülkemiz için önemli bir transit güzergâh olan Sırbistan’da, uzun yıllardır ülkemiz karayolu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren firmalar Geçiş Belgesi Ücreti ödemektedir. Ödenen Geçiş Belgesi Ücretlerinin ülkemize maliyet yılda ortalama 2.2 Milyon Euro tutarındadır.
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız liderliğinde Derneğimizin Avrupa’da Transit Geçiş Ücretlerinin kaldırılmasına yönelik olarak başlattığı mücadele kapsamında, Sırbistan’da Geçiş Belgesi Ücretlerinin kaldırılması hususunda, ülkemiz heyeti yoğun bir baskı oluşturmuştur.
 


Uzun süren görüşmeler neticesinde, ülkemiz karayolu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren firmaların Sırbistan üzeri taşımalarda Ücretli Geçiş Belgesi kullanımına ihtiyaç duyulmayacak bir oranda Ücretsiz Geçiş Belgesi Kotasında artış sağlandı. Gerçekleştirilen toplantıda, ülkemiz Ücretsiz İkili/Transit Geçiş Belgesi Kotası 28.000 adetten 41.500 âdete yükseltidi.
 
İki ülke arasında teati edilen kotalar aşağıdaki şekilde olmuştur
 
Türk tarafı için 2018 yılı kotaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Ücretsiz ikili/transit izin belgesi: 41.500 adet
Ücretli transit izin belgesi: 50.000 adet
Ücretsiz 3.ülkeye/ülkeden izin belgesi: 1.000 adet
 
Sırbistan tarafı için 2018 yılı kotaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Ücretsiz ikili/transit izin belgesi: 16.000 adet
Ücretli transit izin belgesi: 11.500 adet
Ücretsiz 3.ülkeye/ülkeden izin belgesi: 3.750 adet
 
Toplantıda ülkemiz taşımacılarının Sırbistan’da maruz kaldığı cezai işlemler önemli bir gündem maddesi oldu. Konu hakkında Sırp Makamları uygulanan cezai işlemlerin normalleştirilmesi hususunda işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.
 
Diğer taraftan, 2015 yılında imzalanan KDV iadesi anlaşmasına rağmen halen otoyol ücretleri husussunda Sırbistan’dan KDV iadesi alınamıyor olmasının iki ülke ticaretine yarattığı olumsuz etkileri heyetler tarafından kabul edildi. Bu önemli sorunun en kısa zamanda çözümüne ilişkin heyetler işbirliği konusunda mutabık kaldı.
 
Toplantıya Derneğimizi temsilen Avrupa Ülkeleri Uzmanı Sayın Kadir Çirkin katılım gösterdi.

Sektörümüz adına, başta Sayın Saim İlçioğlu olmak üzere ülkemiz heyetine katkılarından ötürü teşekkür ederiz.