TRACECA Geçiş Belgelerinin Kullanımı

08.02.2018Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yapılan bilgilendirmede, TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgelerinin  halihazırda çok verimli kullanılmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle, TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgelerinin daha verimli kullanılmasını teminen, Gürcistan'a, Romanya'ya ve Ukrayna'ya yapacakları üçüncü ülke taşımalarında TRACECA Geçiş Belgelerini kullanılabilecekleri değerlendirilmiştir.

Bu cihetle, 2018 yılı için Gürcistan'a, Romanya'ya ve Ukrayna'ya yapılacak üçüncü ülke taşımaları için kullanılmak üzere TRACECA Geçiş Belgeleri kullanıma açılmıştır.