Bulgaristan'da Türk TIR'larına Uygulanan Cezalara İlişkin Önemli Duyuru

05.02.2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Derneğimize iletilen yazıda, Bulgaristan mevzuatınca Türk Tırlarına Uygulanan cezalarda, BUlgar makamlarınca tercüman hizmeti verilmemesi halinde cezanın iptal edilebileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında; Bulgaristan mevzuatı uyarınca, Bulgarca bilmeyen kişilere İhlal Tespit Belgesi hazırlanması esnasında ve Ceza Kararı verilmesi esnasında yetkili görevliler tarafından tercüman temin edilmesi zorunlu olduğu, aksi takdirde Bulgarca bilmeyen kişinin hangi kanunu ihlal ettiğini anlamaması nedeniyle savunma hakkının ihlal edilmiş olduğu kabul edildiği ve bu şekilde uygulanan cezaların kanuna aykırı addedildiği ifade edilmektedir.

Bulgarca bilmeyen kişilere tercüman temin edilmeden uygulanan cezalar Bulgaristan İdari Mahkemeleri tarafınca kanunu aykırı oldukları sebebiyle iptal edilebilmektedir. Mağduriyet yaşayan kişiler, ödedikleri ceza tutarını (faizleri ile birlikte) ve maddi ve manevi zararlarını yeni bir dava açarak tazminat olarak geri alabilmektedir. Gerçek kişilerin bu tür dava açılması için ödemesi gereken ücret 5 Euro iken, tüzel kişilerin 13 Euro ödemesi gerekmektedir.

Bahse konu dava, mağdur edilen kişinin para cezasını ödediği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde açılması gerekmektedir. Mağduriyet yaşayan kişilerin, dava süreçlerinde Bulgaristan'da bulunmaları gerekmemektedir. Dava süreçleri ile ilgilenecek bir avukata vekillet vermeleri yeterli olmaktadır. Avukata vekâlet verme prosedürü, Bulgaristan'a gelmeden de gerçekleşebilmektedir.
 
Bulgaristan'da tercüman temin edilmeden Türk vatandaşlarına uygulanan para cezaları ilgili Ceza Kararının mahkeme tarafından iptal edilmesinden sonra geri alınabilmektedir. Cezaya maruz kalan kişiler, Ceza Kararının iptal edilmesi için itirazlarını Ceza Kararını aldıkları günden itibaren 7 gün içinde yetkili mahkemeye iletmeleri gerekmektedir. Bu sürede itiraz hakkını kullanmayan kişiler, kendileri aleyhine çıkartılan Ceza Kararlarının iptalini talep edememektedir.