Macaristan Geçiş Belgeleri Hakkında

31.01.2018

GEBOS otomasyon sistemi üzerinde yapılan incelemelerde, ikili taşımalar için kullanıma açılan 500 adet geçiş belgesinden 438 adet kaldığı, transit taşımalar için kullanıma açılan 1.000 adet geç ş belgesinden ise 171 adet kaldığı tespit edilmiştir.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce, transit taşımalar için kullanıma açılan geçiş belgelerinin bir günlük kullanıma yeterli olacağı değerlendirilişmiş olup, 1 Mart 2018 tarihi itibariyle kullanıma açılacak olan Macaristan ücretsiz tektip geçiş belgelerinden 2.000 adedinin daha transit taşımalar için kullanıma açılması uygun görülmüştür.