UND "Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye" Paneline Katıldı

27.01.2018

MÜSİAD Mersin şubesinin ev sahipliğinde, Lojistik Sektör Kurulu tarafından Kalkınma Banımız Sayın Lütfi Elvan’ın katılımı ile “Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye” temalı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Ekinliğe, Bakan Elvan’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı  Emin Taha, MÜSİAD Mersin Başkanı Hakan Kayacı, MÜSİAD ve UND Yönetim Kurulu Üyeleri katılım gösterdi.
 


Toplantıda konuşan Lütfi  Elvan, teması lojistik olan bu toplantının Mersin’de düzenlenmesinin son derece anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Lojistiğin Türkiye’de en önemli ve geleceği parlak olan sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Elvan, "Firmalarımızın verimliliğinin artırılması, girdi maliyetlerinin azaltılması ve böylece küresel ölçekte daha etkin bir rekabet gücünü elde edebilmesine imkan sağlayan lojistik faaliyetler, ekonomik değer zinciri içerisinde hayati bir öneme sahip. Önümüzdeki dönem ulaştırma sistemlerinin ve lojistik faaliyetlerinin çok daha verimli olmasını zorunlu kılıyor. Geleceğin dünyasında rekabet için önem arz eden 3 temel alan olduğunuz düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yenilikçi bir yaklaşım, yenilikçi bir ürün ortaya koyabilmek. İkincisi mevcut sanayi tesislerimizin dijitalleşmesinin ve dijital dönüşümün sağlanması. Üçüncüsü ise lojistik. Bir ürünün kaliteli üretilmesi önemli ama tek başına değil. Bir ürünün üretildikten sonra en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle güvenilir, öngörülebilir şekilde tüketiciye ulaştırılması da önem arz ediyor" şeklinde konuştu.
 


Lojistiği ulaştırmadan ayırmanın mümkün olmadığının altını çizen Elvan, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Ulaştırma yatırımlarında temel bazı önceliklerimiz var. Bunlardan birisi kuzey-güney, doğu-batı koridorunun bir an önce tamamlanması. Bu noktada çok yoğun çalışmalar yürütülüyor. İnşallah önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde bu koridorlarda yapılan karayolları alt yapısı itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Yine kombine yük taşımacılığının daha da geliştirilmesi yer alıyor. Bir diğer önemli olan demiryoluyla deniz yolu paylarının daha fazla artırılması. Bir diğer önemli konu ise organize sanayi bölgelerimizin demiryolu bağlantılarının yapılması. Kombine taşımacılığının geliştirilmesi doğrultusunda planlanan 21 lojistik merkezden 8 tanesini işletmeye açtık. Diğer bölgelerde çalışmalar devam ediyor. Halihazırda demiryolu şebekesinde 10 adedi organize sanayi bölgesi bağlantısı olmak üzere toplam 358 kilometre uzunluğunda, 229 adet iktisat hattı mevcut. Ülkemiz Asya ve Avrupa transit taşımacılığında birçok ulaştırma şebekesi ve koridoru içerisinde kilit konumdadır. Eskiden üretim batıda yapılıyordu ama şimdi artık üretim doğuya kaydı. Ulaşım bu yüzden çok önemli. Bizim de ulaşım, lojistik ve bağlantılar konusuna çok önem vermemiz gerekir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığı zaman Türk lojistik firmaları tarafından bu koridorlarda çok önemli ticari ilişkiler içerisine girebilir. Ülkemizin önünde bir fırsat penceresi var" dedi
 


Programın ikinci bölümünde “Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye” konulu bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin Taha’nın yapmış olduğu panelde, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu,  İTÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebru DEMİRCİ ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Önder Göçmen  konuşmacı olarak katılım sağladı.
 
Panelde konuşma yapan Çetin Nuhoğlu güçlü lojistiğin öneminden bahsederek “Eğer biz kalkınacaksak, Türkiye’yi geliştireceksek ihracat temelli olmamız lazım, ihracat temelinde de sürdürülebilirliği sağlamak için muhakkak güçlü lojistik altyapısını kurmalıyız” dedi.  Sektör olarak, ihracatın gelişmesi için ellerinden  gelen tüm özveriyi gösterdiklerini belirten Nuhoğlu “Sektöründe yetkin olan, yıllarını ve emeklerini bu işe vermiş lojistikçilerin bu güçlerini sürdürebilmesi için tüm sektörlerin destek olması gerekmektedir”  dedi.  
Sektör olarak hem bugünkü durumu hem geleceğin tasarlanmasında ilgili STK ve bakanlıklarla her zaman ortak çalıştıklarını  aktaran Nuhoğlu  “Macaristan’a karşı açtığımız ve Avrupa Adalet Divanı’nda görülen dava ile Macaristan’ı mahkûm ettik. Sırada Avusturya’ya karşı açmış olduğumuz dava var ve bu dava da 31 Ocak’ta görülecek. Macaristan’dan sonra Avusturya’da  Türk tırlarına uygulamış olduğu haksız uygulamaların hesabını verecek, bunu hep birlikte başardık” dedi.
 
Panelin ardından UND Mersin üyelerinin katılımıyla UND Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.