Macaristan Geçiş Belgeleri Kullanıma Açıldı

26.01.2018

Bilindiği üzere, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 19 uncu Maddesi B-Özel Şartlar bölü ünün altıncı fıkrası gereğince, Macaristan ücretsiz geçiş belgeleri (3.ülke hariç); Macaristan'a taşıma yapan veya Macaristan'dan transit geçecek taşıtlar için ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılmaktadır.

Taşımalarda kullanılmak üzere yılın ilk altı ayı için temin edilen ücretsiz tektip (ikili/transit) geçiş belgelerinden Ocak-Şubat dönemi için açılan 4.250 adet geçiş belgesinin tükenmiştir.

Macaristan ücretsiz tektip geçiş belgelerinin genel kullanımda mevcudunun bulunmadığı bilgisi ışığında 1 Mart 2018 tarihi itibariyle kullanıma açılacak olan Macaristan ücretsiz tektip geçiş belgelerinden 500 adedinin ikili taşımalar için, 1.000 adedinin ise transit taşımalar için kullanıma açılması hususu Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce uygun görülmüştür.