2017 Yılı Ekim Kasım Aralık Dönemlerine Ait İtalya Römork Çektirme Belgeleri Hakkında

25.01.2018

2017  Yılı Ekim Kasım Aralık dönemi İtalya Römork Çektirme Ödül Belgeleri başvurularının en geç 30.01.2018 tarihine kadar Derneğimize yapılması gerekmektedir.
 
Ancak bilindiği gibi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ekim Kasım Aralık aylarına ait olmayan ve eksik bilgi ve belgelerle gönderilen taşımalarla ilgili ödül belge taleplerini değerlendirmeye almamaktadır. Başvuruların döneminde ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir;
 
İtalyan kontrol makamlarınca mühürlenmiş römork çektirme belgesinin aslı ibraz edilecektir.

1-İtalyan taşımacı tarafından kesilen faturanın aslı yer almalıdır.
2-Faturalar çekme işlemini yapan ve İtalyan Taşımacılar Birliğine kayıtlı bir şirket tarafından düzenlenecektir.
3-Fatura üzerinde römork çektirme belgesinin numarası, çektirmeyi gerçekleştiren İtalyan çekicinin plakası, firmanın İtalyan Taşımacılar Birliğindeki kayıt numarası, römorkun hareket ve varış yerlerinin (ve tersi) yazılı olması şarttır.
4-Tüm belgeler UND’ye ait oldukları dönem içinde 1 Dosya ve 1 Elektronik şeklinde aşağıda belirtildiği üzere hazırlanarak tek seferde  teslim edilmelidir.

Dosya
- Ardışık olarak sıralı şekilde, Orijinal Çektirme Belgesi, Orijinal Fatura

Elektronik Ortamda
- 1. Dosya: Ardışık olarak sıralı şekilde, Orijinal Çektirme Belgelerinin Taranmış Hali
- 2. Dosya: Ardışık olarak sıralı şekilde, Faturaların Taranmış Halleri
3. Dosya: Dosyalar kısmında yer alan excel formatındaki dosyanın doldurulmuş hali
 
 
5-Teslim edilen belgelere ilişkin firmalar tarafından taşımalara ilişkin bilgileri içerir bir liste hazırlanmalıdır. Söz konusu liste örneği aşağıdaki dosyalar bölümünde yer almakta olup, b
u listenin bir örneğinin belgelerin teslim edildiği gün veya öncesinde kadir.cirkin@und.org.tr adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.
 
Üyelerimizin Derneğimize yapacakları ödül belge başvurularında yukarıdaki hususları dikkate almaları rica olunur.

Çektirme Listesi İçin TIKLAYIN