İhracatta Yerinde Gümrükleme İznine Dair Bilgilendirme

24.01.2018

Bilindiği üzere, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile birlikte birçok basitleştirilmiş usulden yararlanma hakkını beraberinde getiren Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, ihracat işlemlerini önemli ölçüde hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.
 
Statünün sağladığı en büyük avantaj ise “Yerinde Gümrükleme İzni” olmakla birlikte, İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni uygulamalarına ilişkin gerek sektörümüzde gerek ise ihracatçılarımızda bilgi eksiklikleri olduğu görülmektedir.
 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin “İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamı Eşyanın Taşınması” başlıklı 58’inci maddesi kapsamında; yerinde gümrükleme iznine sahip ihracatçı firmalarımız yüklerini;
 
* İzinli gönderici statüsüne sahip firmalara ya da,
* İzinli gönderici statüsüne sahip olmayan fakat belirli koşulları sağlayan (Yönetmeliğin 61. Maddesinde belirtilmektedir.) ve ihracatçı tarafından Bakanlığa bildirilen taşımacılara,
 
taşıtabilmektedir.
 
Uygulamadaki fark ise, ihracatçının “yerinde gümrükleme izni” ile yapılan gümrük işlemlerinde;
 
* Taşımacı izinli gönderici yetkisine sahip ise, transit beyannamesi yükün nihai varış yerine göre düzenlenebilmekte,
* Taşımacı izinli gönderici yetkisine sahip değil ise, transit beyannamesinde varış yeri olarak ancak yükün çıkış yapacağı sınır kapısı seçilebilmektedir.
 
İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında eşyanın taşınmasına dair Yönetmelik ile belirlenen ve 58’inci maddede yer alan başlıca esaslar ise şu şekildedir;
 
* İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde yalnızca izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler aracılığıyla taşınabilmektedir.

* İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme izni olan tesisinden izinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı aracılığıyla taşıtması durumunda, eşyanın araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri izinli gönderici tarafından yapılmaktadır.

* İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme izni olmayan tesisinden taşıtamamaktadır.

* İzinli gönderici yetkisi olmayan kişilerce yapılacak taşımalarda; eşya taşıma aracına ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenmekte, transit beyanı ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından verilmekte ve taşıma aracı yine ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenmektedir.
 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne ilişkin uygulama esaslarını belirleyen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine ulaşmak için
TIKLAYINIZ!