Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Anket Çalışması

23.01.2018

Bilindiği gibi 01.01.2018 tarihi itibarıyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmet alma zorunluluğunun kapsamı genişlemiş olup taşımacılık sektörünü de kapsamaktadır.

Bu doğrultuda taşıma sektörünün Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ihtiyacını tespit etmek için aşağıda yer alan
anket çalışmasına tüm üyelerimizin katılımını önemle rica ederiz.