Gümrük Hizmetlerini İyileştirecek Eylemler Belirlendi

19.01.2018

11. Kalkınma Planı hazırlığı çerçevesinde devam eden Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu toplantıları 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
 
Gümrük hizmetleri ile bağlantısı olan tüm Bakanlıkların ve özel sektör kurumlarının katıldığı toplantıya, Derneğimiz adına İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke katılım sağlarken, uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün gümrük idarelerinde karşılaştığı mevzuat ve uygulama kaynaklı sorunlar toplantıda dile getirildi.
 
Gümrük alanında yaşanan sorunların ele alındığı ve gelecek döneme ilişkin gümrük hizmetlerini ve dış ticaret işlemlerini basitleştirecek tedbirlerin ve iyileştirici eylemlerin belirlendiği toplantının ana çıktıları şu şekilde oldu;


Eylemler;

 
* Gümrük hizmetlerinin koordinasyonu tek elde toplanacak, gümrük hizmetleri ile ilgili dış ticaret işlemlerindeki kurumlar arası koordinasyon sorunları giderilecek,

* Sınır idarelerinde gümrük işlemleri ile ilişkisi olan tüm kamu kurumları 7/24 prensibine göre çalışacak, mesai kaynaklı beklemeler ortadan kaldırılacak,

* Dış ticaret işlemleri ve gümrük işlemlerindeki belgeler ve ücretlerin tamamı gözden geçirilecek, gereksiz belgeler kaldırılacak, maliyetler azaltılacak,

* Bilgi işlem altyapıları gözden geçirilecek ve dış ticaret işlemlerinde kurumlar arasında tam entegrasyon sağlanmış ve geliştirilmiş otomasyon sistemleri devreye alınacak,

* Gümrük işlemlerine ilişkin ödemeler 7/24 prensibine göre yapılabilecek, sınır kapılarında kartlı ödeme sistemleri devreye alınacak,

* Sınır kapılarındaki altyapı kaynaklı eksiklikler giderilecek, beklemelere neden olan saha içi unsurlar ortadan kaldırılacak,

* Dış ticaret ve gümrük işlemlerinde bilgiye erişim kolaylaştırılacak, ticaretin yapılabilirliği arttırılacak,

* İhracat ve ithalata ilişkin gümrük işlemleri elektronik hale getirilecek, mükerrer veri girişlerinin önüne geçilecek,

* Fazla mesai ve yolluk ödemelerinde karşılaşılan sorunları önleyecek tedbirler hayata geçirilecek,

* Gümrük cezalarındaki mağduriyetleri giderecek tedbirler hayata geçirilecek, cezaların orantılı olması sağlanacak,

* Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsündeki uygulamalar iyileştirilecek, kapsamı genişletilecek,