Yakıt Düzeneği Tespitlerindeki Artışa Dair Bilgilendirme

15.01.2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından araçların yakıt depolarında standart dışı düzenek tespitini içerir usulsüzlük bildirimlerinde artış gözlenmektedir. Bahsi geçen düzenekler genel hatlarıyla deponun 2 veya 3 bölmeye ayrılması, deponun arka kısmında bölme hizasında konumlandırılmış ve ucunda vana bulunan hortumların varlığı şeklindedir. İlki kadar sık olmamakla birlikte bildirim konusu olmaya başlayan bir diğer metot ise; depolardan yakıt çekmeye yarayan şamandıraların sabit değil sökülüp takılabilir olmasıdır.
 
TIR Odaları ile yakın zamanda yapılan yazışmalara da konu olan bu tespitler; TIR Komitesinin 26.12.2017 tarihli Toplantısında görüşülmüş ve TIR Odalarına söz konusu metotlara ve bildirim konusu olaylarda ismi geçen firmalara dair bilgilendirmede bulunulması kararı alınmıştır.
 
Ayrıca, 08.01.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 31 inci maddesi taşıtlarda tadilat ve yakıt depolarını konu edinmektedir. Hüküm; araçlarda yapılan tadilatların uyacağı mevzuatı, hangi araçların hangi şartlarla yarı römork veya römorklarda yakıt deposu bulundurabileceğini ve ihlaller halinde uygulanacak yaptırımları içermektedir.
 
Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları kuralı;
 
1- Araçlarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve A1ontajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.
 
2-Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
 
3-Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 1O uyarma verilir.
 
4-Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara ayları olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re 'sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz. "