Gürcistan'da Gabari Standardı 40 Ton

01.02.2018

Derneğimiz tarafından 04.01.2018 tarihinde yapılan duyuruda, Gürcistan girişlerde azami ağırlık standardının 44 ton'dan 40 ton'a düşürüldüğü bildirilmiş ve bu yönde temin edilecek resmi verilerin sektörümüz ile paylaşılacağı belirtilmiştir.

Bu gün itibarıyla Gürcistan Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden Derneğimizde ulaşan bilgide sektörde faaliyet gösteren TIR araçları için azami ağırlığın 40 ton olduğu yönünde bilgi verilmiştir. 44 tona ilişkin uygulamanın ise sadece 5 ve üstü dingile sahip 40 feet ISO konteynır taşıyan araçlar için geçerli olduğu bildirilmektedir.