2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları

03.01.2018

2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmesi doğrultusunda Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
 
  • Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları için ödenecek Damga Vergi tutarı; 8,9 TL
  • Gümrük idarelerine verilen beyannameler için ödenecek Damga Vergi tutarı; 78,5 TL
 
olmuştur.
 
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar aşağıdaki Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda yer almaktadır.

DAMGA VERGİSİ LİSTESİ