2017 Yılı Azerbaycan Geçiş Belgeleri Hakkında

02.01.2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize gönderilen 02.01.2018 tarihli yazıda; Azerbaycan makamlarından temin edilen ve 31 Ocak 2018 tarihine kadar geçerli olan 2017 yılı tektip geçiş belgelerinden kalan 428 adet Azerbaycan tektip geçiş belgesinin daha verimli kullanılmasını teminen herhangi bir taşıma türü ayrımına gidilmeksizin Azerbaycan’a veya Azerbaycan üzerinden transit geçilerek yapılacak taşımalar için tahsis edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederiz.