Özbekistan Tektip Geçiş Belgeleri Hakkında | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Özbekistan Tektip Geçiş Belgeleri Hakkında

29.12.2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize gönderilen 28.12.2017 tarihli yazıda, GEBOS otomasyon sisteminde halihazırda ikili ve transit taşımalarda kullanılmak üzere 625 adet tektip geçiş belgesinin bulunduğu, Özbekistan’ı transit geçerek dönüşünde Özbekistan’dan yük alacak taşıtlar için ikinci belge olarak kullanıma sunulan 825 adet geçiş belgesinden ise 51 adet kaldığının tespit edildiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, yılsonuna yaklaşıldığı dikkate alınarak, 625 adet tektip geçiş belgelerinden 200 adedinin Özbekistan’ı transit geçerek dönüşünde Özbekistan’dan yük alacak taşıtlar için ikinci belge olarak kullanıma açılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
 
Özbekistan’a ve Özbekistan üzeri taşıma yapan firmalarımızın dikkatine sunulur.