Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

28.12.2017

Ticaretin kolaylaştırılması alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ve özel sektör arasında işbirliğini öngören Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. Genel Kurul toplantısı, 27 Aralık 2017 tarihinde Ankara Mövenpick Otel’de gerçekleştirildi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap AŞCI ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim ŞENEL eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Derneğimiz heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Bahaddin Karakuş, İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener,  İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke ve Kamu ile İlişkiler Koordinatörü Nejla Albayrak’tan oluştu.
 
Kurul üyesi 18 kurum ve kuruluştan üst düzey yöneticileri hazır bulunduğu Genel Kurul’da, 19 Nisan 2017 ve 6 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Teknik Komite toplantılarında alınan kararlar değerlendirilirken, Teknik Komite tarafından Onay’a sunulan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve 5 Yıllık Eylem Planı görüşüldü ve kurulan çalışma grupları raporları kabul edildi.
 
Anılan toplantıda, taslak nitelikteki Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve 5 Yıllık Eylem Planı’nın, kurul üyelerinden alınacak ilave görüşler çerçevesinde Teknik Komite tarafından yeniden gözden geçirilmesi ve 1 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurul III. Toplantısında Onay’a sunulmasına kararı verildi.

 

3 Aralık 2016/27 tarih ve sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlama amacını taşımakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında ilgili kamu kurumları ve özel sektör çatı kuruluşları dahil olmak üzere 18 üyeye sahiptir. Ülkemizin ticaretin kolaylaştırılması politikasının oluşturulmasında etkin bir şekilde çalışan Kurul, kamu-özel sektör işbirliğinin en etkin örnekleri arasında yer almaktadır.
 
Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı’nın 1 Mart 2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında onaylanmasının ardından yürürlüğe girmesi beklenmektedir.