11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısında Gümrük Sorunları Görüşüldü | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısında Gümrük Sorunları Görüşüldü

28.12.2017

Kalkınma Bakanlığı tarafından çalışmaları devam ettirilen 11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu Toplantısı 26-27 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da Marriot Hotel’de gerçekleştirildi.
 
Kamu ve özel sektör kurumlarının katılım sağladığı Çalışma Grubu toplantısında Derneğimizi İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke temsil etti ve sekörümüzün gümrük idarelerinde karşılaştığı mevzuat ve uygulama kaynaklı sorunlara ve çözüm önerilerine dair bir sunum gerçekleştirdi.
 
Katılımcı özel sektör temsilcisi kurumlar tarafından yapılan sunumlarda gümrük hizmetlerinde yaşanan sorunlar gündeme getirilirken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yqpılan sunumda, Bakanlığın son dönemde yürüttüğü projeler, çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. 
 
Toplantı sonunda kamu ve özel sektör kurumlarınca paylaşılan hususlar değerlendirildi. 
 
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanacak değerlendirme notu, Ocak ayı içinde yapılacak ikinci toplantıda ele alınacak ve oluşacak nihai rapor 11. Kalkınma Planı  kapsamında değerlendirilecek.