AB Adalet Divanı Kararı ve Gümrük Birliğine Etkileri Paneli Gerçekleştirildi | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

AB Adalet Divanı Kararı ve Gümrük Birliğine Etkileri Paneli Gerçekleştirildi

21.12.2017

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Derneğimiz işbirliğinde 20 Aralık 2017 Çarşamba günü 14.00’te Ankara Üniversitesinde düzenlenen “Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler ve AB Adalet Divanı (ABAD) Kararının Gümrük Birliğine Etkileri” Panelinde Türkiye ile AB arasında bir Gümrük Birliği kuran 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararının AB’nin yargı organı ABAD tarafından nasıl yorumlandığı ve bu yargı kararının yansımaları ele alındı.
 
Türkiye bakımından hem nakliye sektörünü, hem de genel olarak ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren ve önemli sonuçlar doğurması beklenen ABAD’ın 19 Ekim 2017 tarihli İstanbul Lojistik davası kararı sonrası yaşanan güncel gelişmeler, kararın AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere ve ülkeler arası müzakerelere olan yansımalar panelin ana konusu oldu.  
 
Derneğimiz adına İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener’in sunum yaptığı panelde, ABAD kararı öncesinde Türk taşımacılık sektörüne uygulanan kısıtlamalar, UND olarak yürütülen mücadele, devamında Ekonomi Bakanlığı ve TİM desteği ile başlatılan hukuk mücadelesi ve sonunda elde edilen hukuk zaferinin detayları katılımcılar ile paylaşıldı.
 
Yine Fatih Şener tarafından kararın getirileri ve sahaya yansımaları hakkında bilgilendirme yapılırken, sektörün bir diğer kısıtı olan vize sorunu uygulama örnekleri ile birlikte katılımcılara aktarıldı.
 
Panelde sunum yapan UND Yönetim Kurulu AB Danışmanı Can Baydarol tarafından yapılan sunumda ise, AB hukuku çerçevesinde ABAD kararının yansımaları, Avrupa Birliği ülkelerinin hukuki yükümlülükleri ve kararın ülke ekonomilerine yansımaları ifade edildi.
 
Açılış konuşmasını AÜ ATAUM Müdürü Sanem Baykal, Oturum başkanlığını Prof. Dr. Tuğrul Arat yaptığı panelde ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Halil İbrahim Şener ve AÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve ATAUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlke Göçmen tarafından sunumlar gerçekleştirildi.