2018 Yılında Rusya Geçiş Belgelerinin Dağıtım Usulü | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

2018 Yılında Rusya Geçiş Belgelerinin Dağıtım Usulü

19.12.2017

UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize yapılan bilgilendirmeye göre; Rusya'ya yönelik taşımalarımızın uzun bir aradan sonra yeniden geçiş belgesi kapsamında gerçekleştirilmeye başlamasından itibaren ikinci bir talimata kadar Rusya ikili geçiş belgelerinin dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın kullanıma açılması uygun görülmüştü. Öte yandan, 2017 yılı Rusya ikili geçiş belgelerinin kullanım durumu dikkate alınarak, Rusya makamlarından temin edilecek olan Rusya ikili geçiş belgelerinin tahsis işlemlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren birer aylık dönemler halinde kullanıma açılmasına Bakanlığımızca karar verilmiştir.