Ulaştırma Bakanlığı - TOBB Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Ulaştırma Bakanlığı - TOBB Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

19.12.2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda gerçekleştirilen ve ilgili sektör derneklerinin sunumları kapsamında sektör sorunlarının ve taleplerinin ele alındığı “”Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı” 19 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi.
 
Açılış konuşmalarını Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, TOBB Başkan Vekili Halim Mete, TOBB Sektör Meclis Başkanı ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından yapılan toplantının ana gündem maddesi Karayolu Taşıma Yönetmeliği oldu.


 
Ulaştırma Müsteşarı Suat Hayri Aka, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının son dönemde yaptığı çalışmalarına değinirken, Ulaştırma işlemlerinin elektronik ortama aktarılması konusunda yürütülen çalışmalara vurgu yapmış ve en büyük hedefin dijitalleşme olduğunu aktarmıştır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile ilgili bilgi veren Suat Hayri Aka, yeni yönetmeliğin Avrupa’daki emsallerinde olduğu gibi yürürlüğe konulabilmesi konusunda çalışmaların devam ettiği, ilk aşamada öncelikli konularda iyileştirme yapılacak şekilde Yönetmeliğin yenileceğini ve ilerleyen dönemde de yetki belgeleri ve kapsamları ile ilgili düzenlemeye gidileceğini ifade etmiştir.


 
TOBB Sektör Meclis Başkanı ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu açılış konuşmasında; 500 büyük hizmet ihracatçısının 200 adedinin lojistik hizmet üreten firmalar olduğu ve bu sektörün ülke ekonomisine büyük katma değer sağladığını ifade etmiştir. İlaveten, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin AB ile uyumlu şekilde hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini, Sınır Kapılarındaki beklemelerin sektöre zarar verdiğini, yabancı araçlara dair haksız rekabet yaratan uygulamalarındaki kontrol eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi gerektiğini ifade eden Çetin Nuhoğlu, son olarak Avrupa Adalet Divanı kararı kapsamında Türk taşımacılarına uygulanan haksız geçiş ücreti ve kota kısıtlamalarının çok yakında ortadan kalkacağını vurgulamıştır.
 
Sabancı Üniversitesi Dekanı Füsun Ulengin tarafından Kapıkule Sınır Kapılarındaki süreç iyileştirme çalışmaları hakkında sunum yapılmış ve Kapıkule Sınır Kapısında yaşanan beklemelerin azaltılması amacıyla yapılabilecek iyileştirme senaryolarına dair ayrıntılar paylaşılmıştır.
 
Akabinde TOBB Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Hakan Bezginli tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliğine dair sektör beklentilerini içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir.


 
Derneğimiz adına Sektör Meclis Toplantısında sunum yapan UND İcra Kurulu Fatih Şener, aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında Ulaştırma Bakanlığını ilgilendiren sektör sorunlarını gündeme getirmiştir;


- Adalet Divanı Kararı ve Transit Serbestisinde Türkiye’nin Yol Haritası
- Türkiye’nin UBAK Stratejisinin Gözden Geçirilmesi
- Sürücü Vizelerinde Yaşanan Sorunlar
- Yabancı Araçlara Kesilen Cezaların Tahsilatı
- Sürücü Kabahatlerinde Firmalara Uygulanan Yaptırımlar
 
Adalet Divanı kararı kapsamında Avrupa’daki geçiş ücreti ve kota kısıtlamalarının kaldırılması konusunda ülkemizdeki kamu kurumlarının ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini aktaran Fatih Şener, alınan karar çerçevesinde Macaristan ardından Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan ile ivedi şekilde KUKK toplantısı yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Yine UBAK sistemi ve ülkemiz taşımacılarına olan yansımaları ve faydası da bir diğer gündem maddesi olmuş ve Adalet Divanı kararı kapsamında UBAK sisteminin sorgulanması gerektiğini vurgulamıştır.
 
Fatih Şener tarafından gündeme getirilen bir diğer sorunda, sürücü vizeleri olmuştur. Schengen kuralları, AB’deki haksız uygulamalar, kalış süre sınırlamaları kapsamında yaşanan sorunlar ve yine sürücü ihllalleri çerçevesinde firmalara uygulanan yaptırımlar Fatih Şener tarafından aktarılmıştır.
 
UND olarak gündeme getirilen son konu da köprü ve otoyol geçişlerinde firmalara kesilen 10 katı tutarındaki cezaların yarattığı mağduriyetler olmuştur. Yabancı araçların ihlallerinde kesilen cezaların halen tahsil edilemediğini ifade eden Fatih Şener, 10 katı tutarındaki cezalara sebebiyet veren hükmün mevzuattan çıkarılması ve yabancı araçlara dair ceza tahsilatlarının ivedilikle başlatılması gerektiğini vurgulamıştır.
 
Toplantı sonunda katılımcıların soruları Ulaştırma Müsteşar Yardımcısı Şaban Atlaş, Gümrük Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu, Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü İbrahim Yiğit tarafından cevaplandı.


SUNUMLAR