2018 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılma Tarihleri | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

2018 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılma Tarihleri

19.12.2017

UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden Derneğimize iletilen bilgilendirmeye göre;

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi hükümlerine göre "Geçiş belgesi her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir." 

Bu çerçevede, 2017 yılı geçiş belgelerinin mevcudu GEBOS sistemi üzerinden kontrol edilmiş olup, geçerlilik tarihi 31.01.2018 tarihine kadar olan 2017 yılına ait geçiş belgelerinin atıl kalmaması ve tasarruf sağlanması amacıyla; 

  • 2018 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması, 
  • Bahsi geçen ülkelere ait 2017 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2018 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması, 
  • Halihazırda 2017 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2017 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2018 tarihinin baz alınması, 
  • Henüz temin edilemeyen 2018 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2017 yılı geçiş belgesi verilmesi, 

Hususlarının bilgi ve gereği belirtilmektedir. 

Ek: 1 adet Liste (3 sayfa)