AB Adalet Divanı (ABAD)'nın Gümrük Birliğini Konu Alan Kararı Ankara Üniversitesinde Tartışılıyor | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

AB Adalet Divanı (ABAD)'nın Gümrük Birliğini Konu Alan Kararı Ankara Üniversitesinde Tartışılıyor

19.12.2017

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)’nin 20 Aralık 2017 Çarşamba günü 14.00’te Ankara Üniversitesi ATAUM’da düzenleyecekleri panelde Türkiye ile AB arasında bir Gümrük Birliği kuran 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararının AB’nin yargı organı ABAD tarafından nasıl yorumlandığı ve bu yargı kararının yansımaları ele alınacak.

Türkiye bakımından hem nakliye sektörünü, hem de genel olarak ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren ve önemli sonuçlar doğurması beklenen 19 Ekim 2017 tarihli İstanbul Lojistik davası kararı sonrası UND, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bürokrasi ve bilim dünyasından katılımcılar bir yandan davanın seyrini, yargı kararının olası sonuçlarını, öte yandan da bu sonuçların hayata geçmesi için ileriye yönelik atılabilecek adımları masaya yatıracak.

Tarih: 20 Aralık 2017 Çarşamba
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi ATAUM

PROGRAM


Adres: