Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya Dair İşlemler Güncellendi | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya Dair İşlemler Güncellendi

15.12.2017

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/23 Sayılı Genelgesi uyarınca antrepoya eşya alınması ve antrepodan eşya çıkarılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair iş süreçlerini belirleyen “Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin İşlemler Kılavuzu” güncellendi.
 
Söz konusu “Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin İşlemler Kılavuzuna” ulaşmak için
TIKLAYINIZ!