2018 Yılı Gümrük Ceza ve Fazla Mesai Ücretleri Belirlendi | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

2018 Yılı Gümrük Ceza ve Fazla Mesai Ücretleri Belirlendi

15.12.2017

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 146 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile, 2017 yılı için belirlenen oranı % 14,47’lik Yeniden Değerleme Oranı çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmiştir. Buna göre;
 
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak,
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak,
  • Gümrük Yönetmeliğinin; 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL olarak, 
  • Gümrük Yönetmeliğinin; 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak,
 
uygulanacaktır.
 
Söz konusu tutarlar, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir